DISCLAIMER 2CLOSE.NL


De vennootschap onder firma 2CLOSE (Kamer van Koophandel: 57913587), hierna te noemen 2CLOSE, verleent jou hierbij toegang tot 2CLOSE.nl ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

2CLOSE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of (onderdelen van) producten te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
2CLOSE spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website  vermelde producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 2CLOSE.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 2CLOSE. Voor eventueel op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 2CLOSE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website 2CLOSE.nl  en de producten  berusten bij 2CLOSE.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 2CLOSE, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

 

© 2017 - 2020 2CLOSE | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Wij gebruiken cookies voor doeleinden die staan beschreven in onze privacy policy. Meer informatie Accepteren
Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd op correcte wijze zullen gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.2close.nl allemaal doen met informatie die we over je te weten komen. Meer informatie over ons privacybeleid vind je op de Privacy Verklaring onderaan de website.